Thông tin hữu ích

Trang chủ Thông tin hữu ích

Dinh dưỡng theo quan niệm phương Tây

Dinh dưỡng theo quan niệm phương Tây chủ yếu dựa trên cơ sở khoa học dinh dưỡng bằng phương pháp định tính và định lượng thực phẩm. Qua nghiên cứu, người ta thấy thực phẩm khi đã vào cơ thể...

Sự tiêu hóa và vai trò không tràng

Sự tiêu hóa Một phần thức ăn được tiêu hóa đã lỏng đi đến tá tràng có chứa nhiều axit clohydric. Trong tá tràng độ axit (độ chua) này được trung hòa bởi các chất tiết của chính tá tràng...

ĐỐI TÁC