Hấp thu nước và các ion khác

Trang chủ Thông tin hữu ích Bệnh tiêu hóa Hấp thu nước và các ion khác

Hấp thu nước

Nước được vận chuyển qua màng ruột theo lực thẩm thẩu. Khi nhũ trấp bị pha loãng, nước được hấp thu qua niêm mạc ruột vào các mạch ở nhung mao theo cơ chế khuếch tán thẩm thấu. Nước cũng có thể vận chuyển từ huyết tương và ruột. Ví dụ khi các dịch vụ ưu trương từ huyết tương vào ruột. Ví dụ khi các dịch vụ ưu trương từ dạ dày xuống tá tràng và chỉ sau vài phút nhũ trấp sẽ trở thành đằng trương với huyết tương. Khi các chất hòa tan được hấp thu từ lòng ruột vào máu, áp suất thẩm thấu của nhũ trấp giảm đi, nước sẽ khuếch tán qua các “mối nối chặt” giữa hai tế bào biểu mô nằm kề nhau (ở cực đỉnh) để vào khoảng kẽ rồi qua màng máu. Do đó khi các ion và các chất dinh dưỡng được hấp thu thì một lượng nước tương đương sẽ được hấp thu vào máu để giữ cho nhũ trấp luôn đẳng trương với huyết tương.

Hấp thu nước và các ion khác

Sự hấp thu của các ion khác

Hấp thu ion Ca2+: ion Ca2+ được hấp thu tích cực ở tá tràng theo nhu cầu của cơ thể. Sự hấp thu ion Ca2+ chịu sự kiểm soát của parahoocmon và vitamin D. Ở thận, vitamin D được hoạt hóa dưới tác dụng của parahoocmon sẽ làm tăng hấp thu Ca2+ ở ruột.

Ion Fe2+ cũng được hấp thu tích cực theo nhu cầu cơ thể.

K+, Mg2+, HPO42- và các ion khác cũng được hấp thu tích cự qua niêm mạc ruột.

Nhìn chung các ion hóa trị I được hấp thu dễ dàng với một lượng lớn. Ngược lại các ion hóa trị II chỉ được hấp thu ít.

Ví dụ mức hấp thu tối đa của Ca2+ chỉ bằng 1/50, mức hấp thu bình thường của ion Na+. Cũng may là nhu cầu cơ thể đối với các ion hóa trị II rất thấp.

Gọi (04) 39 959 969 hoặc (04) 39 960 886

Để được Tư vấn – Giải đáp miễn phí

Những vấn đề liên quan đến Bệnh rối loạn tiêu hóa – đường ruột


Theo dõi chúng tôi trên Zalo:

chữa rối loạn tiêu hóa

ĐỐI TÁC