Tin tức

Trang chủ Tin tức

Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 1/5

DP VINH GIA THÔNG BÁO Nghỉ lễ nhân ngày Giải phóng Miền Nam 30/04 và Quốc tế lao động 1/5 (Năm 2015) Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC VÀ TOÀN THỂ NHÂN VIÊN Công ty CPDP Vinh Gia trân...

ĐỐI TÁC