Sự bài tiết HCl của dịch vị

Trang chủ Thông tin hữu ích Bệnh tiêu hóa Sự bài tiết HCl của dịch vị

Khi bị kích thích, tế bào viền bài tiết một dung dịch chứa khoảng 160 mmol HCl/l, pH=0,8. Ở độ pH này, nồng độ H+ của máu động mạch.

Tế bào viền chứa những kênh nhỏ, các kênh này đổ vào ống tuyến dạ dày. Khi các tế bào này được nhuôm, các kênh bắt đầu màu axit rất mạnh, trong khi pH ở bên trong tế bào là 7,0 đến 7,2. Điều đó chứng tỏ HCl được sản xuất ra ở các kênh này rồi đổ vào lòng ống tuyến. Quá trình tạo HCl diễn ra theo những bước sau:

Sự bài tiết HCl của dịch vị

  1. Ion Cl được vận chuyển tích cực từ bào tương của tế bào viền ra lòng kênh. Đồng thời ion Na+ đi từ lòng kênh vào tế bào theo cơ chế vận chuyển tích cực. Cả hai quá trình này sinh ra điện thế âm ở lòng kênh, vào khoảng từ -40 đến -70mV. Chính điện tích này gây ra sự khuếch tán thụ động của ion K+ và một ít ion Na+ từ bào tương ra lòng kênh;
  2. Bên trong tế bào, nước được phân ly thành H+ và OH. Ion H+ được vận chuyển từ lòng kênh vào tế bào nhờ một bơm Na+ riêng. Như vậy hầu hết ion K+ và Na+ khuếch tán ra kênh ở bước 1 sẽ thế chỗ cho chúng ở lòng kênh:
  3. CO2 hoặc được tạo ra trong quá trình chuyển hóa của tế bào; hoặc từ dịch ngoài bào đi vào tế bào. Dưới tác dụng của men carboni andráe (CA), CO2 kết hợp với ion OH để tạo ra HCO3. Ion HCO3 khuếch tán vào dịch ngoại bào để trao đổi ion với Cl đi vào tế bào rồi tiếp tục được vận chuyển tích cực vào kênh. Ở kênh, Cl kết hợp với H+ để tạo ra HCl, hoặc với K+ thành KCl, và một lượng rất nhỏ NaCl. Acetazolamid ức chế CA nên có tác dụng làm giảm nồng độ HCl của dịch vị;
  4. Nước đi qua tế bào vào kênh nhờ tác dụng thẩm thấu. Như vậy dịch bài tiết cuối cùng của kênh chứa HCl với nồng độ 155mEa/l, KCl với nồng độ 15mEa/l và một lượng rất nhỏ NaCl.

Gọi (04) 39 959 969 hoặc (04) 39 960 886

Để được Tư vấn – Giải đáp miễn phí

Những vấn đề liên quan đến Bệnh tiêu hóa


Theo dõi chúng tôi trên Zalo:

tiêu chảy cấp