Sự bài tiết dịch ruột non

Trang chủ Thông tin hữu ích Bệnh tiêu hóa Sự bài tiết dịch ruột non

Dịch tụy

Tuyến tụy là một tuyến, có cấu trúc bên trong giống cấu trúc của tuyến nước bọt. Các tiều đảo Langerhans của tụy bài tiết insulin, glucagon. Các nang tụy bài tiết các men tiêu hóa, các ống nhỏ bài tiết một lượng lớn dung dịch bicarbonat. Sản phẩm hỗn hợp của tuyến tụy ngoại tiết chảy vào ống Wirsung. Ống này nối với ống mật chủ ở bóng Vater, rồi đổ vào tá tràng qua cơ thắt Oddi.

Sự bài tiết dịch ruột non

Thành phần và tác dụng của dịch tụy

Dịch tụy là một dịch kiềm do chứa một lượng lớn bicarbonat. Mật và dịch ruột cũng là dịch kiềm. Cả ba loại dịch này sẽ trung hòa axit của dịch vị làm cho pH của tá tràng là 6,0-7,0. Khi đến gần hỗng tràng, nhũ trấp gần như trung tính nhưng hiếm khi trở thành kiềm. Mỗi ngày tụy ngoại bài tiết khoảng 1000ml dịch. Dịch tụy chứa các men tiêu hóa protein, gluxit và lipit.

Các men tiêu hóa protein bao gồm tryspin, chymotrysin, carboxypolypeptidase. Cả ba men này đều được bài tiết dưới dạng tiền men không hoạt động là trysinnogen, trypsinogen, chymotruypsinogen, rocarboxypolypeptidase. Khi vào đến tá tràng, dưới tác dụng của men enterokinase của tá tràng, một số phần tử trypsinogen được hoạt hóa thành trypspin. Tryspin này sẽ tiếp tục hoạt hóa các phần tử trypsinogen khác. Một khi được hoạt hóa, tryspin sẽ xúc tác cho sự hoạt hóa của chymotrypsinogen thành chymotrypsin phân giải proteose, pepton và các chuỗi polypeptid thành những chuỗi polypetid. Dưới tác dụng của các men tiêu protein của dịch tụy, chỉ một lượng nhỏ protein được tiêu hóa hoàn toàn thành các axit amin. Phần còn lại ở dạng đipepti, tripeptit và một ít polypeptit.

Gọi (04) 39 959 969 hoặc (04) 39 960 886

Để được Tư vấn – Giải đáp miễn phí

Những vấn đề liên quan đến Bệnh tiêu hóa


Theo dõi chúng tôi trên Zalo:

bệnh tiêu chảy cấp