Chương trình chăm sóc khách hàng nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1/6/2016

Trang chủ Tin tức Tin khuyến mại Chương trình chăm sóc khách hàng nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1/6/2016

CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG NHÂN DỊP QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6/2016

(Dành cho Khách Hàng Mua Hàng Trực Tiếp Tại DP Vinh Gia Từ 28/5 đến 10/6/2016)

TT Tên hàng Số lượng Khuyến mại
1 Golden LAB
1h
2h
Được tặng 01 lồng đèn phát nhạc
Được tặng 01 lồng đèn phát nhạc, được trừ trực tiếp 30K
2 Pre Vipteen 2
3h
6h
12h
15h
Được tặng 01 hộp đất nặn.
Tặng 01 thẻ mua hàng lần sau trị giá 50.000đ.
Được tặng 01 hộp đất nặn, được trừ trực tiếp 50K (Giá sau KM: 201,5k/h)
Tặng 01 thẻ mua hàng lần sau trị giá 50.000đ.
Được tặng 01 hộp đất nặn và 01 hộp Golden Lab (20 gói) (Giá sau KM: 197,5k/h)
Tặng 01 thẻ mua hàng lần sau trị giá 50.000đ.
Được tặng 01 hộp đất nặn và 01 hộp Pre Vipteen 2 (Giá sau KM: 197k/h)
Tặng 01 thẻ mua hàng lần sau trị giá 50.000đ.
3 Pre Vipteen 3
3h
6h
15h
Được tặng 01 hộp bút.
Tặng 01 thẻ mua hàng lần sau trị giá 50.000đ.
Được tặng 01 hộp bút, được trừ trực tiếp 50K. (Giá sau KM:151k/h)
Tặng 01 thẻ mua hàng lần sau trị giá 50.000đ.
Được tặng 01 hộp bút và 01 hộp Pre Vipteen 3 ((Giá sau KM: 150k/h)
Tặng 01 thẻ mua hàng lần sau trị giá 50.000đ.
4 Vipteen
6h
8h
24h
Được tặng 01 hộp bút.
Tặng 01 thẻ mua hàng lần sau trị giá 50.000đ.
Được Tặng 01 hộp bút, được trừ trực tiếp 80K (Giá sau KM: 140,5k/h)
Tặng 01 thẻ mua hàng lần sau trị giá 50.000đ.
Được tặng 01 hộp Vipteen, Tặng 01 hộp bút (Giá sau KM: 139k/h)
Tặng 01 thẻ mua hàng lần sau trị giá 50.000đ.

*Lưu ý: Không áp dụng tặng thẻ cho khách hàng theo CT thường niên (Vẫn trừ theo giảm giá)


Theo dõi chúng tôi trên Zalo: