Quảng Ninh

NT Số 16

Các sản phẩm đang phân phối: ,


Địa chỉ: K2 Hà Khẩu, Hạ Long

Điện thoại:

NT Thu Hiền

Các sản phẩm đang phân phối: , , ,


Địa chỉ: Giếng Đáy, Hạ Long

Điện thoại:

NT Thuận Hưng

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Khu 4 _ Bãi Cháy, Hạ Long

Điện thoại:

NT Thiện An

Các sản phẩm đang phân phối: , , ,


Địa chỉ: Khu 4 , Bãi Cháy, Hạ Long

Điện thoại:

NT số 27

Các sản phẩm đang phân phối: , , , ,


Địa chỉ: 53 Anh Đào - Bãi Cháy - Hạ Long

Điện thoại:

NT Minh Anh

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Khu 7 - Cái Dăm - Bãi Cháy - Hạ Long

Điện thoại:

NT Ngân Hà

Các sản phẩm đang phân phối: , , ,


Địa chỉ: 238 Cái Dăm, Bãi Cháy, Hạ Long

Điện thoại:

NT số 30

Các sản phẩm đang phân phối: , ,


Địa chỉ: 45 Cái Dăm, Bãi Cháy, Hạ Long

Điện thoại:

NT số 50

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , ,


Địa chỉ: 222 Tổ 8A, khu 2, Hùng Thắng, Hạ Long

Điện thoại:

NT Công ty DP Hạ Long

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Đại Yên, Hạ Long

Điện thoại:

NT Yên Hưng _ km 11

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Đường ngang Minh Thành, Quảng Yên, Yên Hưng

Điện thoại:

NT Bảo Linh

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: 260 Trần Khánh Dư, Quảng Yên, Yên Hưng

Điện thoại:

NT số 5- CTYHH

Các sản phẩm đang phân phối: , , , ,


Địa chỉ: 57 Hoàng Hoa Thám, Quảng Yên, Yên Hưng

Điện thoại:

NT Thanh Huyên

Các sản phẩm đang phân phối: , , , ,


Địa chỉ: 219 Lê Lợi, Quảng Yên, Yên Hưng

Điện thoại:

NT Yên Hưng

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Lê Lợi, Quảng Yên, Yên Hưng

Điện thoại:

NT Ngọc Liên

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , ,


Địa chỉ: Mạo Khê, Đông Triều

Điện thoại:

Công ty DP Hạ Long

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Yên Thọ, Đông Triều

Điện thoại:

NT Tâm Anh

Các sản phẩm đang phân phối: , , ,


Địa chỉ: Hoàng Hoa Thám, Mạo Khê, Đông Triều

Điện thoại:

NT Mai Hiếu

Các sản phẩm đang phân phối: , , ,


Địa chỉ:

Điện thoại:

NT Tùng Nam

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ:

Điện thoại:

NT số 29

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: 124 Khu Công Nông, Đông Triều

Điện thoại:

NT Khải Hằng

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Khu Vĩnh Hòa, Đông Triều

Điện thoại:

NT Minh Ngọc

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Khu bể bơi, Đức Chính, Đông Triều

Điện thoại:

NT Phương Thùy

Các sản phẩm đang phân phối: , ,


Địa chỉ: Khu 2, Đông Triều

Điện thoại:

NT Thanh Ngọc

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Cổng chợ Cột, Đông Triều

Điện thoại:

NT Hanh Xuân

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Chợ Cột, Đông Triều

Điện thoại:

NT Kết Nam

Các sản phẩm đang phân phối: , , ,


Địa chỉ: Số 4, chợ Cột, Đông Triều

Điện thoại:

NT Đông Triều

Các sản phẩm đang phân phối: , , ,


Địa chỉ: 155 Nguyễn Bình, Đông Triều

Điện thoại:

NT Hùng Loan

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Đông Mai, Uông Bí

Điện thoại:

NT số 64

Các sản phẩm đang phân phối: , ,


Địa chỉ: Trưng Vương, Uông Bí

Điện thoại:

NT Thanh Hải

Các sản phẩm đang phân phối: , , , ,


Địa chỉ: 19C, Khu 6, Quang Trung

Điện thoại:

NT Đăng Quang

Các sản phẩm đang phân phối: , , , ,


Địa chỉ: Quang Trung, Uông Bí

Điện thoại:

NTTT Uông Bí

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Uông Bí

Điện thoại:

NT Uông Bí

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Kiot chợ Trung Tâm, Uông Bí

Điện thoại:

NT Số 1

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Cổng chợ Trung Tâm, Uông Bí

Điện thoại:

NT Hằng Ngọc

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Tuệ Tĩnh, Thanh Sơn, Uông Bí

Điện thoại:

NT Minh Kết

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Tuệ Tĩnh, Thanh Sơn, Uông Bí

Điện thoại:

NT Bảo Tín

Các sản phẩm đang phân phối: , , ,


Địa chỉ: 155 Tuệ Tĩnh, Thanh Sơn, Uông Bí

Điện thoại:

NT số 122

Các sản phẩm đang phân phối: , , , ,


Địa chỉ: Khu Bí Trung 2 - chợ Phương Đông

Điện thoại:

NT Số 118

Các sản phẩm đang phân phối: ,


Địa chỉ: Cổng chợ Phương Đông - Uông Bí

Điện thoại:

NT số 16

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , ,


Địa chỉ: TP. Uông Bí

Điện thoại:

NT Số 28

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Chợ Trới - Hoành Bồ

Điện thoại:

NT Bạch Đằng

Các sản phẩm đang phân phối: ,


Địa chỉ: Đồng Đăng - Việt Hung

Điện thoại:

NT 39 Bạch Đằng

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Khu 5 - thị trấn Trới

Điện thoại:

NT Hùng Yến

Các sản phẩm đang phân phối: , , ,


Địa chỉ: Thị trấn Trới - Hoành Bồ

Điện thoại:

NT Gia Chi

Các sản phẩm đang phân phối: , , ,


Địa chỉ: Khu 10 - thị trấn Trới - Hoành Bồ

Điện thoại:

NT 32 Bạch Đằng

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Khu 10 - thị trấn Trới - Hoành Bồ

Điện thoại:

NT thuốc số 34

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Đồng Đăng - Việt Hung - Hạ Long

Điện thoại:

NT thuốc số 60

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Chợ Hạ Long, Hạ Long

Điện thoại:

NT Y Đức

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Cầu Trắng, Hà Tu, Hạ Long

Điện thoại:

Cty Dược Hạ Long

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Cảng Mới, Hạ Long

Điện thoại:

NT Oanh Thắm

Các sản phẩm đang phân phối: , , ,


Địa chỉ: Móng Cái, Móng Cái

Điện thoại:

NT Bảo Chinh

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Móng Cái, Móng Cái

Điện thoại:

NT San Vĩnh

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Móng Cái, Móng Cái

Điện thoại:

NT Thanh Nhàn

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Cửa Ông, Cẩm Phả

Điện thoại:

NT số 6

Các sản phẩm đang phân phối: , , ,


Địa chỉ: Chợ Địa Chất, Cẩm Thịnh, Cẩm Phả

Điện thoại:

NT thuốc số 34

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Vân Đồn, Cẩm Phả

Điện thoại:

NT thuốc số 19

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Chợ Vân Đồn , Vân Đồn, Cẩm Phả

Điện thoại:

NT Chinh Hương

Các sản phẩm đang phân phối: , , , ,


Địa chỉ: 17 Trần Phú, Cẩm Phả

Điện thoại:

NT Lâm Đoan

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: 365 Trần Phú, Cẩm Phả

Điện thoại:

NT Viên Hồng

Các sản phẩm đang phân phối: , , , ,


Địa chỉ: 785 Trần Phú, Cẩm Phả

Điện thoại:

NT Hoàng Cúc

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Chợ Cẩm Thạch, Cẩm Thạch, Cẩm Phả

Điện thoại:

NT số 1B

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: 2 Lê Lai, Hạ Long

Điện thoại:

NT số 1A

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: 425 Lê Thánh Tông, Hạ Long

Điện thoại:

Công ty Nam Việt

Các sản phẩm đang phân phối: , , , ,


Địa chỉ: Nguyễn Văn Cừ, Hạ Long

Điện thoại:

Công ty Thái Ngọc

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Yết Kiêu, Hạ Long

Điện thoại:

NT Lâm Phương

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Cao Xanh, Hạ Long

Điện thoại:

NT Lán Bè

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Kênh Liêm, Hạ Long

Điện thoại:

Công Ty TNHH Dược Phẩm Bạch Đằng

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: T36-K2, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại:

ĐỐI TÁC