thuốc bệnh trĩ

Trang chủ thuốc bệnh trĩ

Trị liệu bệnh trĩ ở trẻ nhỏ bằng thuốc Đông y.

Có thể dùng loại canh có tác dụng lời khí: Hoàng kì, đảng sâm, ngũ bội tử, kha tử, bạch truật, kim anh tử, cốc nha, sơn tra mỗi loại 10g; thăng ma 3g, cam thảo 6g. Mỗi ngày một…

Xem chi tiết

ĐỐI TÁC