Phương pháp chữa bệnh trĩ

Trang chủ Phương pháp chữa bệnh trĩ

Tìm hiểu về bệnh trĩ – Phần 3

Tìm hiểu về điều trị Bệnh trĩ BS. Dương Phước Hưng Đại học Y Dược TP. HCM PHẪU THUẬT Với các phát hiện về sinh bệnh học và giải phẫu học, từ thập niên 90 có các phương pháp phẫu thuật…

Xem chi tiết

ĐỐI TÁC