lưu ý khi dùng thuốc giảm béo

Trang chủ lưu ý khi dùng thuốc giảm béo

Một số lưu ý khi dùng thuốc giảm béo

Người sử dụng có thể giảm được cân nặng tùy theo loại thuốc sử dụng. Tuy nhiên, nếu chỉ dùng thuốc, khi nghỉ thuốc chắc chắn sẽ tăng cân trở lại. Có những quan điểm cho rằng, dùng thuốc chỉ…

Xem chi tiết