bệnh tiêu chảy

Trang chủ bệnh tiêu chảy

Nhu cầu về lipit

Lipit tham gia trong thành phần cấu tạo các tế bào đồng thời cũng là nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể. Một phần mỡ giữ lại cơ thể để dự trữ. Trong thành phần của lipit, cũng như…

Xem chi tiết

ĐỐI TÁC