bệnh loãng xương

Trang chủ bệnh loãng xương

Biện pháp điều trị loãng xương: Không dùng thuốc và bằng thuốc

LOÃNG XƯƠNG Phần 4: Điều trị loãng xương Các biện pháp không dùng thuốc – Thể dục thể thao, hoạt động thể lực rất quan trọng đối với việc củng cố chất lượng bộ xương. Cần duy trì các bài…

Xem chi tiết

Các yếu tố ảnh hưởng đến mật độ xương

Phần 1: Bệnh loãng xương là gì ?   Phần 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến mật độ xương – Di truyền: người da đen ít bị loãng xương hơn người da trắng và người châu Á; người gầy…

Xem chi tiết