bệnh loãng xương

Trang chủ bệnh loãng xương

Biện pháp điều trị loãng xương: Không dùng thuốc và bằng thuốc

LOÃNG XƯƠNG Phần 4: Điều trị loãng xương Các biện pháp không dùng thuốc – Thể dục thể thao, hoạt động thể lực rất quan trọng đối với việc củng cố chất lượng bộ xương. Cần duy trì các bài…

Xem chi tiết

Triệu chứng bệnh loãng xương ?

LOÃNG XƯƠNG >> Phần 1: Bệnh loãng xương là gì ? >> Phần 2 : Các yếu tố ảnh hưởng đến mật độ xương   Phần 3: Chẩn đoán loãng xương Triệu chứng học loãng xương Hầu hết các tác…

Xem chi tiết

Các yếu tố ảnh hưởng đến mật độ xương

LOÃNG XƯƠNG Phần 1: Bệnh loãng xương là gì ?   Phần 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến mật độ xương – Di truyền: người da đen ít bị loãng xương hơn người da trắng và người châu Á;…

Xem chi tiết

Bệnh loãng xương là gì ?

LOÃNG XƯƠNG Phần 1: Bệnh loãng xương là gì? I. Đại cương về bệnh loãng xương Khái niệm về bệnh loãng xương đã được nhà giải phẫu học J. Martin Lostein đề cập đến từ nửa đầu thế kỷ XVIII…

Xem chi tiết

ĐỐI TÁC