Bắc Giang

QT Duy Hùng

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: TT Cầu Gỗ, Yên Thế

Điện thoại:

QT số 09

Các sản phẩm đang phân phối: , , ,


Địa chỉ: Thanh Bình - Tân Thịnh

Điện thoại:

NT Hiền

Các sản phẩm đang phân phối: , , ,


Địa chỉ: Phố Giỏ-Tân Dĩnh-Lạng Giang

Điện thoại:

CNDP Lạng Giang

Các sản phẩm đang phân phối: , , , ,


Địa chỉ: Chợ Vôi - TT Vôi

Điện thoại:

CTY TNHH Dược Phẩm Ngọc Đông

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , ,


Địa chỉ: Ngõ 18/294 Lê Lợi-TP BắcGiang

Điện thoại:

NT Ngọc Đức

Các sản phẩm đang phân phối: , , ,


Địa chỉ: 250 Giáp Hải - Dĩnh Kế - TP Bắc Giang

Điện thoại:

QT Ngọc Hiếu

Các sản phẩm đang phân phối: , , ,


Địa chỉ: 838 Lê Lợi

Điện thoại:

NT Hà Hiền

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , ,


Địa chỉ: 149 Trần Nguyên Hãn

Điện thoại:

CTY TNHH TMDV DP Hoàn Phát

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , ,


Địa chỉ: 41 Cổng Chợ Thương

Điện thoại:

NT Tân Mai

Các sản phẩm đang phân phối: , , ,


Địa chỉ: 244 Lê Lợi

Điện thoại:

QT Hiền Dũng

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , ,


Địa chỉ: Lê Lợi - Bắc Giang

Điện thoại:

QT Số 102 CNDP Lục Ngạn

Các sản phẩm đang phân phối: , , , ,


Địa chỉ: TT Biển - Biển Động - Lục Ngạn - Bắc Giang

Điện thoại:

QT Vi Minh Tuyền

Các sản phẩm đang phân phối: , , ,


Địa chỉ: Chợ Kiên Thành - Lục Ngạn - Bắc Giang

Điện thoại:

QT Số 26

Các sản phẩm đang phân phối: , , ,


Địa chỉ: Khu Lê Duẩn-TT Chũ-Lục Ngạn

Điện thoại:

QT Số 104 CNDP Lục Ngạn

Các sản phẩm đang phân phối: , , ,


Địa chỉ: Phố kép 2 Hông Giang - Lục Ngạn Bắc Giang

Điện thoại:

QT 101 CNDP Lục Ngạn

Các sản phẩm đang phân phối: , , , ,


Địa chỉ: TT Chũ - Lục Ngạn - Bắc Giang

Điện thoại:

QT Số 111 CTCPDP Bắc Giang

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: TT Chũ-Lục Ngạn

Điện thoại:

QT 203 CNDP Lạng Giang

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: TT Đồi Ngô - Lục Nam - Bắc Giang

Điện thoại:

QT 205 CNDP Lục Nam

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: QT 205 Ngã tư Đồi Ngô - Lục Nam

Điện thoại:

QT 224 CNDP Lục Nam

Các sản phẩm đang phân phối: , , ,


Địa chỉ: TT Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang

Điện thoại:

QT 20 CTCPDP Kinh Bắc

Các sản phẩm đang phân phối: , , ,


Địa chỉ: 2B TT Neo - Yên Dũng - Bắc Giang

Điện thoại:

QT Số 7 CTDP Ngọc Đông

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Phố Tân An- TT Tân Dân- Yên Dũng - Bắc giang

Điện thoại:

QT 718 CNDP Lạng Giang

Các sản phẩm đang phân phối: , , , ,


Địa chỉ: Phố Cốc, Dĩnh Trì, Lạng Giang, Bắc Giang

Điện thoại:

CTCPDP Ngọc Đông

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Chợ Giỏ-Tân Dĩnh-Lạng Giang-Bắc Giang

Điện thoại:

QT Nguyễn Kim Anh

Các sản phẩm đang phân phối: , , , ,


Địa chỉ: Cảnh Thụy-Yên Dũng-Bắc Giang

Điện thoại:

NT Hoàn Phát

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: ĐDBVĐK Hiệp Hòa- Khu 5 - TT Thắng- Hiệp Hòa

Điện thoại:

QT Số 505 CTCPDPBG Tại Hiệp Hòa

Các sản phẩm đang phân phối: , , ,


Địa chỉ: Ngã Tư Biển- TT Thắng - Hiệp Hòa

Điện thoại:

ĐL Số 4 CTDP Minh Tâm

Các sản phẩm đang phân phối: , , , ,


Địa chỉ: Xóm Cấm, Lương Phong, Hiệp Hoà

Điện thoại:

QT 507 CNDP Hiệp Hoà

Các sản phẩm đang phân phối: , ,


Địa chỉ: Số 520 Phố Hoa

Điện thoại:

ĐL Số 2 MEDIFLATEX

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , ,


Địa chỉ: Khu phố 3, TT Thắng

Điện thoại:

QT CNCPDPBG Tại Hiệp Hòa

Các sản phẩm đang phân phối: , , , ,


Địa chỉ: Khu 2 - TT Thắng

Điện thoại:

QT Số 02- CTDP Khánh Sơn

Các sản phẩm đang phân phối: , , , ,


Địa chỉ: Thôn Đông- Tự Lạn

Điện thoại:

QT Số 2 CTCPDPBG Tại Việt Yên

Các sản phẩm đang phân phối: ,


Địa chỉ: 412 Hoàng Hoa Thám

Điện thoại:

QT 606 CTCPDPBG tại Việt Yên

Các sản phẩm đang phân phối: , , ,


Địa chỉ: TT Nếnh - Việt Yên

Điện thoại:

QT 36 CTDP Ngọc Đông

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: TT Nếnh - Việt Yên

Điện thoại:

Công ty TNHH TM&DV DPTBDCYT Hoàn Phát

Các sản phẩm đang phân phối: , , , , , , , , , ,


Địa chỉ: Số 41 Đường Chợ Thương, Phường Lê Lợi

Điện thoại:

ĐỐI TÁC